Cenník

Cena omietok

 • Ceny sádrových omietok a gletovaných omietok od 10,50 €/m2 bez DPH (konkrétna cena je na základe obhliadky ktorá je bezplatná)
 • Ceny vápenno cementových omietok od 10,00 €/m2 bez DPH  (konkrétna cena je na základe obhliadky ktorá je bezplatná)

Ceny služieb vychádzajú z konkrétnych podmienok stavby a objektu, pričom berieme ohľad na objem zákazky, technickú náročnosť ako aj použité technológie. Po osobnej obhliadke stavby Vám vypracujeme cenovú ponuku, prípadne Vám priamo na stavbe určíme cenu za m2 konkrétneho druhu strojovej omietky. Cena je vždy vyčíslená pri hrúbke strojovej omietky do 15 mm.

V cene za m2 sú započítané nasledujúce položky:

 • dilatačné okenné profily,
 • zakrývanie okien fóliou
 • doprava a aplikácia materiálu,
 • osádzanie rohových profilov,
 • impregnácia hladkých betónových plôch – betónkontaktom,
 • impregnácia muriva proti nadmernej nasiakavosti – regulátorom nasiakavosti,
 • montáž lešenia do výšky 1 m,
 • vyčistenie priestorov po omietkach na Vami určené miesto,
 • armovanie dvoch rozdielnych materiálov sklotextilnou mriežkou,
 • prípadné dilatovanie betónovej stropnej konštrukcie od priečkového muriva.