Postup prác

Príchod na stavbu

Vykladanie materiálu

Osádzanie APU líšt

Zakrytie okien ochrannou fóliou

Osadenie rohových líšt

Penetrácia stien

Impregnácia stropov

Striekanie omietkovej zmesi

Sťahovanie omietkovej zmesi

Vyrovnanie omietkovej zmesi

Rozrajbovanie omietkovej zmesi

Hladenie omietok