Technológie

Prečo práve sadra?

Sadra ako stavebný materiál disponuje vlastnosťami, ktoré vytvárajú v interiéroch pohodlné a estetické prostredie. Sadra je úplne bez zápachu a má prírodný pôvod, teda je zdraviu nezávadná. Tým, že „dýcha“ prirodzene reguluje klímu v ovzduší. V čase zvýšenej vlhkosti ju prijíma svojimi pórmi a pri suchej klíme vlhkosť vracia prostrediu. Voda viazaná v sadre tiež pôsobí ako zabudovaná ochrana proti požiaru. Nezanedbateľný je tiež estetický prínos sadry – dokonale hladký biely povrch bez nerovností. Tieto vlastnosti sa snaží spoločnosť Baumit pretaviť do výrobkov vyrábaných práve zo sadry a na baze sadry.

VÝHODY SADROVÝCH OMIETOK BAUMIT

1. Ekologické a zdraviu neškodné
Sadra je prírodný produkt. Na výrobu pálenej sadry sa používajú len mierne teploty, takže sa môže produkovať s malým množstvom energie.

2. Racionálne

  • jednoduché spracovanie
  • rýchle schnutie

3. Mnohostranné

  • použitie na všetkých bežných pevných stavebných podkladoch
  • využitie na steny a stropy
  • vytvorenie hladkého povrchu
  • byť vhodným podkladom pod rôzne povrchové úpravy (farby, tapety, obkladačky atď.)

4.Regulácia izbovej teploty:
Aby sa zabránilo tepelným stratám, najnovšie sa stavajú domy čo najbližšie pri sebe. Takto viac neprichádza k nepretržitej výmene vzduchu, ktorá sa dnes reguluje cielene vetraním. Popri tom sa v obytnom priestore stále zvyšuje vlhkosť vzduchu, najmä pri sprchovaní, kúpaní, varení a dýchaní. Moderný dom potrebuje preto možnosť regulovať túto vlhkosť. Sadrová omietka môže na základe veľkej pórovitosti čiastočne pojímať vyššiu vlhkosť vzduchu v čase prechodných období a potom ju odovzdávať naspäť do miestnosti práve v čase, keď to potrebujeme – keď je vzduch nežiadúco suchý.

5. Bezpečné
Protipožiarna ochrana
Sadrové omietky nie sú horľavé. Patria do skupiny stavebných materiálov A1 (nehorľavé). Pri tvrdnúcom procese sa spája časť vody so sadrou, ktorá zostáva v sadre naviazaná v kryštalickej forme. V prípade požiaru sa táto voda postupne uvoľňuje a takto zabezpečuje protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií a ich častí.